مشتري گرامي: نظر به ارتقاء سطح کيفي ارائه خدمات در سامانه اينترنت بانک، مقتضي است نسبت به نصب نسخه جدید مرورگر خود اقدام فرمایید (راهنما).
سامانه بانکداری مجازی بانک گردشگری
تنظیمات صفحه کلید
مایل به استفاده از صفحه کلید امن نیستم و خطرات ناشی از آن را می‌پذیرم.
 
 
 
سامانه بانکداری مجازی بانک گردشگری
نام کاربری:
صفحه کلید امن
رمز ثابت عبور:
برای وارد کردن رمز ورود از صفحه کلید امن استفاده نمایید.
صفحه کلید امن
متن تصویر را وارد نمایید:
شیوه ورود:
رمز ثابت
رمز یکبار مصرف
 
 
 
نکات امنیتی نکات امنیتی
  • برای ورود به سامانه بانکداری مجازی حتما از صفحه کلید امن استفاده نمایید.
  • بانک هرگز اطلاعات محرمانه شما را از طریق ایمیل ارسال یا درخواست نمی‌کند.
    • https://ibank.tourism-bank