سامانه بانکداری مجازی بانک گردشگری
 
 
 
سامانه بانکداری مجازی بانک گردشگری
نام کاربری:
 
رمز ثابت عبور:
  صفحه کلید امن
متن تصویر را وارد نمایید:
 
شیوه ورود:
رمز ثابت
رمز یکبار مصرف
 
 
 
نکات امنیتینکات امنیتی
  • برای ورود به سامانه بانکداری مجازی حتما از صفحه کلید مجازی استفاده نمایید.
  • بانک هرگز اطلاعات محرمانه شما را از طریق ایمیل ارسال یا درخواست نمی‌کند.
  • دقت نمایید آدرس‌ صحیح بانکداری مجازی به شرح زیر است.
    • https://ibank.tourism-bank.com